Europe, giełda papierów wartościowych, Institutional reforms, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja, Zeszyty mBank-CASE

Koszty spowolnienia prywatyzacji

Tematem 70. seminarium BRE-CASE były „Koszty spowolnienia prywatyzacji w Polsce”. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE, we współpracy z BRE Bankiem S.A., w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w lutym 2004 r.