JAROSŁAW NENEMAN


Uczestnik projektów CASE

Jarosław Neneman (ur. 1963) jest mikroekonomistą, wykładowcą na studiach walidowanych, w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie, adiunktem w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego oraz zastępcą kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.
Studia ekonomiczne na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ukończył w 1988, a w 1997 r. na tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.
Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół mikroekonomii oraz teorii i praktyce polityki podatkowej. Naucza mikroekonomię, finanse publiczne, teorię gier, oraz ekonomię menadżerską. Jest także autorem szeregu publikacji edukacyjnych wydanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
W latach 2003-2006 pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie był doradcą ministra, szefem gabinetu politycznego a następnie dwukrotnie podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za legislację i politykę podatkową. Brał udział w konferencjach i seminariach związanych z polityką podatkową, w tym: Good Taxation, Bad Politics, CDiSP, Łódź ,2008; Taxation of business income in Poland, IFA Conference, Kraków, 2007; Taxation of personal income in Poland, OECD, Paris, 2005; Taxation of personal income in Poland, The Second International Leaders Summit, Zagrzeb, 2005; Taxation of business in Poland, European Parliament, Bruxelles, 2005; Taxation in Poland, Tax Foundation, Washington D. C. 2004
Od 1998 r. współpracuje z Fundacją CASE, gdzie kierował projektem dotyczącym wpływu wybranych rozwiązań fiskalnych na realizację Narodowego Programu Zdrowia w zakresie zwalczania próchnicy w Polsce. Był także sekretarzem konferencji Ten Years After: Transition and Growth in Post - Communist Countries, zorganizowanej przez CASE jesienią 1999 r oraz Beyond Transition - Development Perspectives and Dilemmas wiosną 2002 r.
Jarek Neneman mówi po angielsku.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE