07 Lut 2003

Innowacyjność polskiej gospodarki

Streszczenie

Zeszyt, który oddajemy do Państwa rąk jest podsumowaniem cyklu seminariów pt. „Innowacyjność polskiej gospodarki” zorganizowanych w drugiej połowie 2002 roku przez Fundację Naukową CASE, CASE-Doradcy Sp. z o.o. oraz dziennik „Rzeczpospolita”, głównego patrona medialnego przedsięwzięcia. Patronat honorowy nad seminariami objęło Ministerstwo Gospodarki. Projekt został dofinansowany przez Program Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

Cele projektu zostały zdefiniowane następująco:
– wstępna identyfikacja, analiza i prezentacja najważniejszych czynników mogących stymulować lub hamować rozwój innowacyjności, a w konsekwencji
konkurencyjność polskiej gospodarki;
– stworzenie forum wymiany poglądów i opinii pomiędzy przedstawicielami krajowego przemysłu, administracji państwowej oraz nauki;
– propagowanie wśród przedstawicieli nauki, przemysłu, administracji państwowej, mediów, opinii publicznej oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej problematyki rozwoju innowacyjności oraz jej znaczenia dla budowania długotrwałej konkurencyjności polskiej gospodarki.