Diagnoza rynku pracy. Dołącz do badania!

Diagnoza.PLUS to wspólny projekt CASE,  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i GRAPE, realizowany przy wsparciu technologcznym PROFITEST. Jesteśmy zespołem badaczy rynku pracy, z wieloletnim doświadczeniem w analizie procesów zatrudnieniowych w Polsce. Przez lata pracy analitycznej i badawczej, zaprzyjaźniliśmy się z wszystkimi możliwymi rodzajami danych o polskim rynku pracy. Jesteśmy naukowcami. Z badań nie czerpiemy korzyści biznesowych, wyniki naszych badań upowszechniamy zawsze nieodpłatnie w sposób dostępny dla wszystkich. Finansowanie na projekt pozyskaliśmy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z własnych środków. Nie stoi za nami żadne ugrupowanie polityczne. Wspiera nas Forbes Polska.

Co robimy?

Realizujemy badanie ankietowe rynku pracy, by obliczyć stopę bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia oraz warunki zatrudnienia w Polsce. Realizujemy badanie w taki sposób, by zachować maksymalną porównywalność z wcześniejszymi wskaźnikami publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny oraz EUROSTAT. Jak tylko zakończymy pierwszą falę badania, opublikujemy dane na temat zatrudnienia, bezrobocia i wynagrodzeń. Wszystkie wyniki udostępnimy na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w mediach tradycyjnych. Wszyscy uczestnicy badania otrzymają raport na podany adres email. Badanie będziemy powtarzać regularnie, monitorując na bieżąco rozwój sytuacji.

Dlaczego to robimy?

Wszystko, co wiadomo o polskim rynku pracy, wiadomo na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, które co kwartał realizuje Główny Urząd Statystyczny. Sęk w tym, że badanie za I kwartał 2020 roku, GUS zakończył realizować 15 marca, czyli przed rozpoczęciem pandemii w Polsce. Ponieważ badanie realizowane jest za pomocą wywiadów bezpośrednich przez ankieterów GUS, w okresie pandemii nie można go przeprowadzić. By cokolwiek zrobić, GUS realizuje badanie w II kwartale wywiadami telefonicznymi, co czyni wyniki nieporównywalnymi z poprzednimi kwartałami (nasze badanie będzie porównywalne ze względu na zastosowanie nowatorskiej metody statystycznej). Co więcej, wyniki swojego nieporównywalnego badania GUS opublikuje dopiero pod koniec sierpnia. 

Zdecydowaliśmy robić Diagnozę Rynku Pracy, by tu i teraz mierzyć temperaturę polskiego rynku pracy.

Jak to robimy?

W pierwszym kroku, za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych, docieramy do możliwie szerokiej (zróżnicowanej) grupy dorosłych Polaków. Zapraszamy ich do udziału w badaniu. Pod koniec kwestionariusza, zapraszamy wszystkich do dobrowolnego dołączenia do panelu badawczego, byśmy mogli na bieżąco monitorować rozwój sytuacji na polskim rynku pracy. Przekazujemy też wynagrodzenie za udział w badaniu.

Po zebraniu próby, sprawdzamy jej reprezentatywność, porównując z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS za IV kwartał 2019 roku. Dzięki temu na bieżąco wiemy, czy w naszej próbie internetowej znalazły sie wszystkie grupy społeczno-ekonomiczne. Braki w próbie uzupełniami celowanymi zaproszeniami za pomocą mediów społecznościowych. 

W badaniu pytamy o sytuację na rynku pracy przed rokiem. Mając dane o wieku, płci, wykształceniu, miejscu zamieszkania oraz sytuacji na rynku pracy przed rokiem, możemy sprawić, żeby nasza próba miała dokładnie takie same wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia w grupach wieku, płci i wykształcenia oraz zamieszkania co reprezentatywna próba BAEL w 2019 r. W skrócie mówiąc, polega to na właściwym ustaleniu takich wag w naszej próbie, by jej struktura według zadanych charakterystyk odpowiadała strukturze obserwowanej w BAEL. Stosujemy w tym celu nowatorską metodę, którą opracowaliśmy zupełnie niedawno i opublikowaliśmy w prestiżowym Sociological Methods and Research

Gdy próba z naszego badania jest już taka sama, jak w pełni reprezentatywna populacja z BAEL, obliczamy bieżące wskaźniki rynku pracy: stopę bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, itp. Dodatkowo, możemy powiedzieć dużo o tym, jak zmieniły się wynagrodzenia, jak wygląda dziś świadczenie pracy (np. jaka część osób nie pracuje ze względu na decyzję pracodawców, jaki odsetek osób pracujących robi to z domu, jak bardzo przekłada się to na pracę w weekendy i w nocy), itp. Już wkrótce zapraszamy do lektury raportu.

 

Dołącz do badania