Delia Agostinelli

Junior Economist

Delia ukończyła ekonomię i politykę gospodarczą (MA) na Uniwersytecie Bolońskim i posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii, rynków i instytucji.

W trakcie studiów odbyła staż w Prezydium Rady Ministrów (Departament Spraw Regionalnych) we Włoszech oraz w Urzędzie ds. Nadzoru i Informacji Finansowej Państwa Watykańskiego, gdzie rozwijała swoje zainteresowania polityką gospodarczą zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie UE.