07 Lut 1999

Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji

W przedstawionym raporcie (przygotowanym w ramach tematu "Wspieranie zmian w strukturze własności gospodarki") zbadano możliwości prywatyzacji kilku strategicznych, największych – zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i wielkości zatrudnienia – gałęzi przemysłu polskiego. Oprócz opisanych sektorów infrastrukturalnych (gazownictwo, elektroenergetyka i telekomunikacja) i wrażliwych (górnictwo węglowe, hutnictwo żelaza i stali), jedynie w Polskich Kolejach Państwowych, wytwarzaniu i dystrybucji paliw płynnych oraz hutnictwie metali nieżelaznych mogą jeszcze wystąpić równie trudne i kosztowne problemy, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia prywatyzacji.