01 Mar 2004 - 01 Mar 2007
economic reforms, enterprise, Europe, Infrastructure, energy and climate change, Poland, privatization, Research

Privatization, systemic reforms and the evolution of the enterprise sector in Poland: An assessment of fifteen years' experience


Description

A CASE team, led by Barbara Błaszczyk, undertook a synthetic assessment of the relationships between the privatization policies applied in Poland and changes in the organization, structure, and economic efficiency of the enterprise sector as a whole and by sectors. Unlike the majority of studies carried out in Poland on this subject, the scope of this project includes not only enterprises undergoing privatization, but the entire public sector. The research team attempted to explain the link between the character of privatization and the emerging new ownership structures, and the economic behavior of enterprises and their effectiveness.

The project results were presented in various publications, including:

 1. Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Własność, restrukturyzacja, efektywność
  (Changes in Polish entreprises: Ownership, Restructuring, effectiveness)
  Edited by: B. Błaszczyk i P. Kozarzewskiego, Authors: M. Antczak,M. Bałtowski,B. Błaszczyk, I. Grosfeld, P. Kozarzewski, W. Nawrot, S. Żminda, CASE -Center for Social and Economic Research, Warsaw 2007, CASE Report Nr 70, DTP: CeDeWu Sp. z o.o.
  (Praca zbiorowa, składająca się z 11 rozdziałów, wstępu oraz podsumowania, licząca 320 stro
 2. 2. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999 - 2005)
  (The public and private entreprise sector in Poland (1999 - 2005)
  Authors: M. AntczakB. Błaszczyk, M. Bałtowski, P. Kozarzewski, BRE - CASE Series Nr  89 / 2007

The project results where also presented and discussed in various academic forae as well as press conferences and achieved substantial coverage in the national and international press.

Seminars and Conferences at which the project results were discussed:

 • Konferencja Towarzystwa Ekonomistów Polskich, dnia 7 października 2003 r., w wystąpieniu p.t. "Koszty spowolnienia prywatyzacji"
 • Seminarium BRE-CASE pt. "Koszty spowolnienia prywatyzacji w Polsce", dnia 19 lutego 2004 r.
 • Konferencja CASE pt. "Włączenie Polski do Strategii Lizbońskiej. Kierunki niezbędnych reform w pierwszych latach przynależności do Unii Europejskiej", dnia 9 grudnia 2004 r.
 • Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Skarbu i Polski Instytut Dyrektorów przy współpracy OECD pt. "Porządek korporacyjny w przedsiębiorstwach publicznych" - wystąpienie B. Błaszczyk w dyskusji panelowej pt. "Wyzwania dla polityki państwa w zakresie usprawnienia mechanizmów porządku korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych - kierunki zmian", dnia 29.09. 2005 r.
 • Seminarium BRE-CASE pt. "Jakie reformy są potrzebne Polsce?", dnia 16 marca 2006 r.
 • Konferencja końcowa pt. "Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce - Główne trendy zmian, ewolucja znaczenia gospodarczego i efektywności w latach 1989-2005,  dnia 1 marca 2007 r.
 • VII Międzynarodowa Konferencja "Enterprise in Transition", organizowana w Bolu (Chorwacja) przez Uniwersytet w Splicie. Referat pt: "Corporate Governance in State-Controlled Enterprises in Poland" zaprezentuje dr hab. Piotr Kozarzewski, 24-26 maja 2007 r.

Sponsor:

Ministry of Scientific Research and Information Technology