Nauka:
  • doktorat, Uniwersytet Harvarda
  • studia magisterskie, Uniwersytet Yale
  • studia licencjackie, Swarthmore College
Języki:

mandaryński (biegły), kantoński (biegły), tajwański (biegły), indonezyjski (biegły), angielski (biegły)

Wing Thye Woo

Członek Rady Naukowej CASE

Profesor na Wydziale Ekonomicznym  Universytetu Kalifornijskiego w Davis. Jest również specjalnym doradcą ds. gospodarek wschodnioazjatyckich w Projekcie Milenijnym Organizacji Narodów Zjednoczonych i badaczem wizytującym w Instytucie Ziemi Uniwersytetu Kolumbii. Obecnie zajmuje się m. in. międzynarodowymi stosunkami finansowymi, rozwojem gospodarczym, ekonomią kursów wymiany i gospodarkami Azji Wschodniej – głównie Chin i Indonezji.


Publikacje CASE