05 Cze 2023

Spotkanie w ramach projektu FOSTER - Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie?

W dniach 5 – 6 czerwca 2023 w ramach realizacji projektu FOSTER – „Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie?” w Reykjaviku odbyło się spotkanie partnerów: polskich organizacji CTS i CASE oraz islandzkiego KaraConnect.

Podczas pierwszego dnia spotkania podsumowano dotychczasowe działania, jak również omówiono kolejne etapy projektu oraz dalsze zadania partnerów. Przedstawione zostały m.in. raport CASE wskazujący kluczowe obszary wiedzy o technologiach cyfrowych oraz przygotowane na podstawie tej analizy materiały edukacyjne.

Wizyta była również okazją do podsumowań po spotkaniu partnerów w Warszawie oraz wskazania różnic pomiędzy systemami sprawowania opieki nad dziećmi znajdującymi się w domach dziecka i rodzinach zastępczych w Polsce i w Islandii. Partnerzy wymienili się wiedzą, spostrzeżeniami, jak również propozycjami dotyczącymi pomocy dzieciom przebywającym w domach dziecka, głównie w odniesieniu do korzystania z cyfrowych technologii.

Drugi dzień dał partnerom z Polski możliwość poznania islandzkiego systemu opieki nad dziećmi objętymi pieczą zastępczą. Odbyły się trzy spotkania z dyrektorami kluczowych instytucji sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem, wsparciem, profesjonalnym poradnictwem oraz ochroną dzieci w rodzinach i placówkach zastępczych. Partnerzy odwiedzili ośrodek Trappa, w którym specjaliści zdalnie pomagają dzieciom i młodzieży w leczeniu zaburzeń mowy. Spotkali się również z przedstawicielami Barnaverd, czyli Agencji Ochrony Dzieci oraz Barna – Narodowej Agencji ds. Dzieci i Rodziny, która działa z ramienia islandzkiego Ministerstwa Edukacji i Dzieci.

Spotkanie projektowe było bardzo owocne i znacznie wzbogaciło wiedzę polskich partnerów na temat islandzkiego systemu pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych oraz pozwoliło na upowszechnienie wiedzy o projekcie wśród islandzkich instytucji prywatnych i publicznych.