bezrobocie, Europe, gospodarka rynkowa, Institutional reforms, koszty pracy, Polska, polska gospodarka, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, przemysł, Studia i analizy

Restrukturyzacja tradycyjnych branż przemysłowych w krajach Europy Zachodniej - wybrane przykłady

Streszczenie

Od początku reform rynkowych w Polsce gospodarka boryka się z jednym z najcięższych ekonomicznych dziedzictw okresu socjalizmu. Wielkie i przestarzałe zakłady przemysłowe nie są w stanie sprostać wymogom stawianym przez gospodarkę rynkową i są właściwie skazane na upadek. Jednak Polska i inne kraje postkomunistyczne nie są wcale ani jedynymi, ani pierwszymi, które borykają się z podobnymi problemami. Podobne problemy przeżywały także bogate kraje Europy Zachodniej, między innymi Wielka Brytania i Niemcy. Tekst ten jest analizą procesów restrukturyzacyjnych w tych krajach i z racji na skalę problemu, jak również na adekwatność do Polskich potrzeb dotyczy głównie górnictwa węgla kamiennego. Przeprowadzona analiza wskazuje na konieczność znacznego przyspieszenia tempa procesów restrukturyzacyjnych dokonywanych w polskim górnictwie, ponieważ przedłużanie tego procesu powoduje znaczne zwiekszenie jego kosztów, nie chroniąc jednocześnie przed wzrostem bezrobocia i niepokojami społecznymi.