bank centralny, banki, Europe, Financial sector, Polska, sektor bankowy, Trade, economic integration and globalization, UE, Unia Europejska, Zeszyty mBank-CASE

Polski sektor bankowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Tematem 71. seminarium BRE-CASE był „Polski sektor bankowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej”. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE, we współpracy z BRE Bankiem SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w marcu 2004 r.