Nauka:
  • habilitacja, Uniwersytet Wrocławski
  • doktorat, Uniwersytet Wrocławski
  • studia magisterskie, Uniwersytet Wrocławski
Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (biegły), niderlandzki (biegły)

Patrycja Matusz

Członkini Rady Naukowej CASE

Patrycja Matusz od wielu lat związana jest z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie obecnie pełni funkcję prorektorki ds. projektów i relacji międzynarodowych w kadencji 2020–2024. W latach 2016–2020 była prodziekanką ds. studenckich i rozwoju Wydziału Nauk Społecznych UWr. Jest kierowniczką projektów badawczych. Jej zainteresowania naukowe obejmują: teorie migracji międzynarodowej i integracji imigrantów, zarządzanie migracjami, poziom lokalny w polityce migracyjnej, integrację imigrantów, edukację wielokulturową. W 2006 r. uzyskała na UWr doktorat z nauk o polityce, ze specjalnością stosunki międzynarodowe. W 2014 r. habilitowała się tamże w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce, ze specjalnością polityka publiczna.