Języki:

węgierski (ojczysty), angielski (biegły)

Miklos Szanyi

Członek Rady Naukowej CASE

Od dwudziestu lat wykładowca na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie, Uniwersytecie w Debrecen i Uniwersytecie w Szeged. Od 2010 roku pracuje jako profesor zwyczajny. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Światowej Ekonomii Węgierskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię międzynarodową, procesy transformacji w Europie wschodniej i środkowej, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rozwój i innowacje.