Nauka:

M.A. (1993) Department of Economics, Wayne State University, Detroit, USA
1989-1993 ukończone studia doktoranckie - Dep. of Economics, Wayne State University (WSU), Detroit, USA
Od 1984 r. doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Planowania i Statystyki (SGPiS), obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Dodatkowe szkolenie:
2000, The Practice of Econometrics with Eviews, Timberlake Consultants, London

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (dobry)

Maciej Krzak


Specjalizacja:
Ekonomia transformacji, bankowość centralna, ewolucja systemów bankowych, teoria i polityka monetarna, inflacja, polityka kursów walutowych, polityka fiskalna, gospodarki Czech, Węgier oraz Polski

Doświadczenie:

 • Były szef zespołu makroekonomicznego CASE
 • Ekonomista, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (członek Businesseurope oraz BIAC OECD), 2006
 • Komentator ekonomiczny CEO magazine oraz polskiej edycji magazynu Forbes, 2005
 • Ekonomista, Société Générale Bank w Warszawie, 2006
 • Konsultant, European Department, Institute of International Finance, Washington D.C., 2005
 • Główny ekonomista, Citibank Handlowy, Warszawa, Polska, 1999 - 2004
 • Główny ekonomista Departamentu polski i Krajów Bałtyckich narodowego banku Austrii (OeNB) oraz pracownik naukowy, The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), Vienna, 1996 - 1999
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów dla ING Banku w Warszawie na temat polskiego kapitału i rynków finansowych, 1996 - 1997
 • Głowny ekonomista, ING Bank N.V. Warsaw Branch, 1994 - 1996
 • Pracownik naukowy, The Vienna Institute for International Economic Studies, (WIIW), Wien, Austria, 1994
 • Wykładowca, Dept. of Economics, Detroit. USA, 1993-1994
 • Wykładowca, Dept. of Economics, Wayne State University, wykłady dotyczące zasad mikro I makroekonomii,1989-1993
 • Dziennikarz "Życie Gospodarcze", edytor "Rynków Międzynarodowych" (1989), 1986-89
 • Deparatment Walut Zagranicznych, Grupa ds. prognozowania, Bank Handlowy, Warszawa, Polska, 1988
 • Asystent, Instytut Ekonomii PAN, Warszawa, Polska, 1984-85

Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE