Krassen Stanchev

Członek Rady Naukowej CASE

Obecnie pełni funkcję starszego konsultanta i regionalnego doradcy ds. Azji Środkowej w Pragma Corporation. Krassen Stanchev jest również przewodniczącym rady, założycielem i byłym dyrektorem wykonawczym Instytutu Ekonomii Rynkowej (IME) – pierwszego niezależnego i wolnorynkowego think tanku w Bułgarii. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu przepisów stymulujących rozwój sektora prywatnego. Brał udział w projektach związanych z reformami wolnorynkowymi w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.