FOSTER - Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców

Jak radzić sobie w życiu codziennym wykorzystując cyfrowe technologie? Na to pytanie odpowiada projekt FOSTER skierowany do wychowanków domów dziecka w wieku 13-18 lat oraz ich opiekunów. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej oferty edukacyjnej dla wychowanków i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększającej kompetencje młodzieży
w zakresie funkcjonowania w dzisiejszym, szybko zmieniającym się cyfrowym świecie.

 

Newletter_March_2022 (4)

 

Szczegółowe cele projektu to zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych wśród młodzieży, obecnie oraz w perspektywie ich życia, zwiększenie potencjału wiedzy w Polsce, związanego z pierwszą tego typu ofertą edukacyjną adresowaną do młodzieży znajdującej się w systemie opieki społecznej a także wzmocnienie partnerstwa instytucjonalnego w temacie edukacji pomiędzy Polską a Islandią, poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk od partnera islandzkiego, specjalizującego się cyfrowej edukacji włączającej oraz edukacji dotyczącej systemu opieki społecznej.

Projekt ma charakter innowacyjny i przyczynia się do realizacji wymienionych celów, gdyż treść zaproponowanej oferty edukacyjnej jest nowatorska – wg naszej wiedzy nie istnieją materiały edukacyjne w Polsce poprawiające umiejętności życiowe niezbędne do funkcjonowania w cyfrowym świecie. Co więcej, transfer wiedzy z Islandii pozwoli na stworzenie skrojonej na miarę Otwartej Platformy Edukacyjnej (OPE) i w konsekwencji rozwój wykorzystania OPE w grupie młodzieży z potencjalnie wykluczonych środowisk społecznych. Oferta włącza także wykorzystanie nowych technologii w edukację, tworzy nowe metody nauczania (grywalizacja, interaktywność, nowatorska architektura platformy) w środowiskach, gdzie te metody nie istnieją, tym samym rozwijając edukację włączającą.

Grupa odbiorców rezultatów projektu to wychowankowie domów dziecka w wieku 13-18 lat oraz ich opiekunowie.

 

Czas trwania projektu:

1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2023

 

Finansowanie projektu:

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu FOSTER jest opracowanie oferty edukacyjnej skierowanej do wychowanków domów dziecka, dotyczącej poprawy ich umiejętności życiowych niezbędnych do funkcjonowania w obecnym szybko zmieniającym się cyfrowo świecie. 

www.eeagrants.org

 

 

EEA_grants@4x

 

 

Partnerzy projektu:

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
CTS Customized Training Solutions Sp. Z O.O.
Kara Connect

 

 

case_logotyp (1)   CTS logotyp   kara_logo-w-primary-digital-black

 

 

Więcej informacji: http://www.case-research.eu/pl/foster-how-to-cope-in-everyday-life-using-digital-technologies-wisely-educational-toolkit-for-teenagers-in-foster-homes-and-their-caregivers-102008