banki, Europe, Financial sector, finansowanie, Infrastructure, energy and climate change, inwestycje, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, rynek nieruchomości, Zeszyty mBank-CASE

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego

Próbą oceny dotychczasowego modelu finansowania budownictwa mieszkaniowego było 51 seminarium panelowe BRE-CASE, które odbyło się 23 listopada 2000 r. w Warszawie.