bezrobocie, elastyczność rynku pracy, Europe, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, praca, rynek pracy, Zeszyty mBank-CASE

Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu?

Elastyczny rynek pracy w Polsce był tematem 73. seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE, we współpracy z BRE Bankiem SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w czerwcu 2004 r.