31 Maj 2022

Ruszyły zapisy na 5. Warsztaty podatkowe: Akcyza a zdrowie. Fiskalne i pozafiskalne funkcje i konsekwencje podatków akcyzowych

Już 31 maja odbędzie się 5. edycja warsztatów naukowych poświęconych ekonomicznej analizie polskiego systemu podatkowego i organizowanych przez fundację CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych we współpracy Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Uczelnią Łazarskiego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie. Tym razem podczas warsztatów mówić będziemy o podatkach akcyzowych i skoncentrujemy się na opodatkowaniu wyrobów energetycznych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 
Warsztaty odbędą się 31 maja 2022 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 

Zapisz się na seminarium

 

 Czy paliwa powinny być drogie (2)

 

Podczas seminarium omówione zostanie opodatkowanie najważniejszych wyrobów akcyzowych: paliw, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Zajmiemy się również konsekwencjami społecznymi zarówno konsumpcji opodatkowanych dóbr z perspektywy medycznej oraz samych podatków z punktu widzenia redystrybucji.

Podatki akcyzowe są podatkami zharmonizowanymi w UE, co regulują stosowne dyrektywy. Harmonizacji podlegają między innymi minimalne poziomy stawek, co ma uzasadnienie z punktu widzenia braku granic i swobody przepływu towarów. Harmonizacja stawek akcyzowych i ich wysokość może mieć kluczowe znaczenie dla osiągania ważnych celów społecznych.

- Istotny spadek konsumpcji papierosów w większości krajów UE w ostatnich latach i związane z tym ograniczenie przedwczesnych śmierci wynikających z chorób będących następstwem palenia jest między innymi efektem aktywnej polityki akcyzowej UE. Z drugiej strony polityka akcyzowa w odniesieniu do alkoholu i utrzymanie minimalnego poziomu stawek na niezmienionym poziomie od prawie 30 lat zaowocowała znaczącym zróżnicowaniem stawek w poszczególnych państwach, a od szeregu lat obserwujemy silny wzrost konsumpcji alkoholu w niektórych państwach UE i wynikające z niego niekorzystne następstwa zdrowotne - mówi Jarosław Neneman, CASE Fellow, prowadzący seminarium. - Wiele emocji wzbudza również nowa dyrektywa o opodatkowaniu energii, która regulować będzie opodatkowanie energii oraz jej nośników. Jest ona istotnym elementem polityki środowiskowej UE, w tym pakietu Fit for 55. Wojna i zmiana polityki energetycznej UE będzie musiała znaleźć swoje odzwierciedlenie również w podatkach akcyzowych od energii.

 

Celem warsztatów jest zintegrowanie polskich ekonomistów i badaczy z pogranicza ekonomii (prawo, socjologia, psychologia, nauki o zdrowiu), zajmujących się szeroko pojętą analizą systemu podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem polskich realiów. Do udziału w warsztatach zapraszamy naukowców zajmujących się zarówno badaniami teoretycznymi, jak i empirycznymi.

Udział w obu częściach warsztatów jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywanie podczas trwania warsztatów oraz zwracają koszty przejazdu i zakwaterowania osób biorących aktywny udział w warsztatach. 

 

Agenda 5. warsztatów podatkowych:

Warsztaty będą składać się z seminarium poświęconego podatkom akcyzowym oraz z sesji dyskusyjnej nad nadesłanymi referatami.

Warsztaty odbędą się na UczelniaŁazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa.

 

Sesja dyskusyjna nad nadesłanymi referatami:

10:30 – 11:00 - Ocena wpływu podatków pośrednich na negatywne nawyki konsumentów w warunkach wysokiej inflacji – dr Andrzej Pałys, UW

11:00 – 11:30 - Luka podatkowa w podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych w Polsce w 2019 roku – dr Radosław Piwowarski, UŁ

11:30 – 12:00 - The impact of gasoline and diesel taxes in EU countries on CO2 emissions from passenger cars – prof. Michał Ptak UE we Wrocławiu, dr Jarek Neneman, UŁ, prof. Sylwia Roszkowska UŁ

 

Sesja seminaryjna poświęcona podatkom akcyzowym:

13:00 – 13:15 - Otwarcie (dziekan UŁa, przedstawiciel CASE, przedstawiciel PKE)

13:15 – 13:30 - Wprowadzenie: Podatki akcyzowe w systemie podatkowym – dr Jarek Neneman, UŁ

13:30 – 13:50 - Dlaczego akcyza jest podatkiem zharmonizowanym i co z tego wynika? - prof. Krzysztof Lasiński-Sulecki, UMK

13:50 – 14:15 - Zmiana funkcji podatku akcyzowego – Wojciech Bronicki, były dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego MF

14:15 – 14:30 - Zasada zanieczyszczający płaci i co z niej wynika? – prof. Małgorzata Burchard – Dziubińska, Uniwersytet Łódzki

14:30 – 14:55 - Rewizja dyrektywy o opodatkowaniu energii – dlaczego nie trzeba jej się obawiać? – Aleksander Śniegocki, Instytut Reform

14:55 – 15:15 - Przerwa kawowa

15:15 – 15:35 - Polityka zdrowia publicznego (kontroli) wobec chorób alkoholowych i tytoniowych w Polsce – ogromny sukces i zmarnowana szansa – prof. Witold Zatoński

15:35 – 15:55 - Wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie chorób sercowo-naczyniowych – negatywne efekty zdrowotne stosowania paliw kopalnych – dr n. med. Łukasz Kuźma, UM w Białymstoku

15:55 – 16:15 - Skuteczność podatków jako narzędzia ograniczania konsumpcji wyrobów tytoniowych – prof. n. med. Łukasz Balwicki, UM w Gdańsku

16:15 – 16:30 - Ekonomiczna dostępność alkoholu a skutki zdrowotne i społeczne – dr n. hum. Jacek Moskalewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii

16:30 – 16:45 - Wyroby tytoniowe i alkohol w wydatkach polskich gospodarstw domowych – dr hab. Michał Myck, CenEA

16:45 – 18:15 - Panel dyskusyjny: Jak prowadzić racjonalną politykę akcyzową? - Wojciech Bronicki, Aleksander Śniegocki; dr Piotr Lewandowski (IBS), Jacek Moskalewicz, Przedstawiciel MZ (TBC), Karolina Zubel (CASE) moderacja: Jarek Neneman

 

Zapowiedź warsztatów:

https://www.canva.com/design/DAFA2gxYSsA/wHx2x4qXqxvQn_AwqEZn9Q/watch?utm_content=DAFA2gxYSsA&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

https://twitter.com/CASE_research/status/1527634844125208577

 

Podcasty nt. warsztatów:

Dzień Dobry Podatki:

https://dziendobrypodatki.pl/064-po-co-nam-ulgi-i-zwolnienia-podatkowe-aleksander-slysz-i-jarek-neneman/

Recepta na Przepis:

http://receptanaprzepis.pl/024-jakie-znaczenie-dla-profilaktyki-zdrowotnej-ma-podatek-akcyzowy-jaroslaw-neneman/

 

Organizatorzy:

LOGOTYPY_KE_CASE_CENEA_cut

Patronat medialny:

 

MichalWilk-logo-do-jasnego-tla1 (002)