Nauka:

studia licencjackie, Uniwersytet Warszawski

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), rosyjski (średniozaawansowany)

Andrzej Burgs

Członek Rady Naukowej CASE

Członek Rady Naukowej

Od ponad dziesięciu lat działa w branży druku 3D i prowadzi notowaną na rynku NewConnect, polską firmę Sygnis S.A. Jako ekspert druku 3D z wieloletnim doświadczeniem, jest również współtwórcą Kodeksu Etyki Polskiej Branży Druku 3D oraz jednym z założycieli Izby Gospodarczej Przemysłu 4.0. W roli eksperta współpracuje również z Polską Komisją Akredytacyjną. Ściśle współpracuje z naukowcami i popularyzatorami nauki, promując pronaukowe postawy i wdrażając innowacyjne rozwiązania do instytutów badawczych i placówek oświatowych. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z ekonofizyki.