14 Sty 2023
Europe, Evaluation, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Studia i analizy

Wyzwania cyfrowego, zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju w Krajowych Planach Odbudowy – wstępna ocena

Raport przygotowany przez ekspertów CASE streszcza wstępną analizę wybranych rozwiązań proponowanych w Krajowych Planach Odbudowy Niemiec, Francji, Włoch i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin: konkurencyjność, przedsiębiorczość i (re)industrializacja. Analiza wykazała, że cele i kamienie milowe wyznaczone dla większości analizowanych rozwiązań są racjonalne i zwiększają szansę na terminową realizację planowanych projektów oraz że są one dopasowane do potrzeb poszczególnych państw członkowskich.

Klient: Parlament Europejski, Komisja Gospodarcza i Monetarna