Data i lokalizacja:
24 Kwietnia 2023
24 Kwi 2023

6. Warsztaty Podatkowe

WP fini6. Warsztaty Podatkowe: Dochody własne UE a podatek minimalny od przedsiębiorstw międzynarodowych w kontekście NextGenerationEU

24 kwietnia 2023 w Warszawie odbędzie się 6. edycja Warsztatów Podatkowych, organizowanych przez Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, we współpracy z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Uczelnią Łazarskiego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem warsztatów jest zintegrowanie polskich ekonomistów i badaczy z pogranicza ekonomii (prawo, socjologia, psychologia), zajmujących się szeroko pojętą tematyką analiz systemu podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem realiów europejskich. Do udziału w warsztatach zapraszamy naukowców zajmujących się zarówno badaniami teoretycznymi, jak i empirycznymi. W tym roku zajmiemy się podatkiem minimalnym od przedsiębiorstw międzynarodowych w kontekście NextGenerationEU, czyli unijnego mechanizmu finansowania odbudowy gospodarczej i przyszłej spłaty zaciągniętego na ten cel wspólnotowego długu.

Warsztaty odbywać się będą w godzinach 13:00 – 18:25 w formule hybrydowej: na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, sala 130, oraz na platformie Teams. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Program

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa, sala 130

13:00 – 13:15    Otwarcie (Dziekan UŁa, przedstawiciel PKE, przedstawiciel FCDiSP)

13.15 – 14:45 Sesja 1. Prowadzenie - dr Jarek Neneman;

  • Wprowadzenie: Podatek minimalny a dochody własne UE – Grzegorz Radziejewski (DG BUDG)
  • (Nie)opodatkowanie przedsiębiorstw międzynarodowych – perspektywa prawnika – prof. H. Litwińczuk (UW)
  • CIT w XXI w. – dr Anna Leszczyłowska (UE w Poznaniu)

14:45 – 15.05 Przerwa kawowa

15:05 – 16.35 Sesja 2. Prowadzenie - dr hab. Michał Myck (CenEA);

  • Podatek minimalny – doświadczenia światowe - dr Filip Majdowski (MAP)
  • Podatek minimalny – proponowane rozwiązania europejskie – Łukasz Kuśmierz (MF)
  • Znaczenie efektywnej stawki podatkowej w ograniczaniu konkurencji podatkowej – dr Monika Laskowska (SGH i IFA),

16:35 - 16.55 Przerwa kawowa

16.55 – 18.20 Sesja 3. Prowadzenie - dr hab. Michał Myck (CenEA); 

  • (Nie)opodatkowanie przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle badań empirycznych– dr Katarzyna Bilicka (Utah State University) (on-line)
  • Walka z wiatrakami: Opodatkowanie przedsiębiorstw międzynarodowych – panel dyskusyjny: dr Alicja Brodzka (UE we Wrocławiu), F. Majdowski, M. Laskowska, dr Wojciech Sztuba (TPA Poland); moderacja: Jarek Neneman

18:20 – 18.25 Podsumowanie i zakończenie

 

Szóstym Warsztatom Podatkowym tradycyjnie towarzyszyć będzie sesja dyskusyjna. 24 kwietnia przed południem, planowane są prezentacje nadesłanych prac.

 

Patron medialny:

DDPodatki