Data i lokalizacja:
19 Października 2023
19 Paź 2023
Seminarium mBank – CASE

178. Seminarium mBank-CASE

l2naVXWFQc

Rejestracja

 

O seminarium

Polska należy do grupy krajów Unii Europejskiej, których populacja zmniejsza się w szybkim tempie. Według prognoz Ministerstwa Finansów z 2022 r., w 2030 roku populacja Polski może się zmniejszyć z obecnych 37,75 mln do 36,6 mln, a w roku 2050 do 34,1 mln. Jednocześnie zwiększać się będzie odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym, a zmniejszać -  w wieku przedprodukcyjnym. Jeżeli wiek emerytalny nie zostanie podniesiony, to Polska pod względem odsetka pracujących w populacji do 2050 r. spadnie z 15. na 24. miejsce w UE. Z rynku pracy odejdzie nawet co czwarty pracujący. Za ubytek ten w około jednej trzeciej odpowiada obniżenie wieku emerytalnego.

Czy i w jakim stopniu może sytuację poprawić imigracja do Polski? Z Białorusi z powodów politycznych w 2022 roku przyjechało do Polski ok. 100 tys. osób. Większość z nich pracuje. W Polsce obecnie przebywa 1,2 mln Ukraińców, z ogromnej fali, która przetoczyła się przez nasz kraj po napadzie Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Są to głównie kobiety i dzieci. Ile osób spośród nich zostanie na dobre w Polsce i zasili rynek pracy, a ile wyjedzie na Zachód? Wiadomo też, że firmy w Polsce poszukujące ludzi do pracy, wobec braku stosownej podaży w Polsce szukają pracowników poza nią, odwołując się do pośrednictwa wyspecjalizowanych agencji pracy. Jest o tym głośno w ostatnich dniach w związku z tzw. aferą wizową.

Żeby móc zatrzymać w Polsce imigrantów przymusowych (uchodźców politycznych i ekonomicznych) i przyjąć imigrantów pracowniczych, potrzebna jest długofalowa polityka imigracyjna, edukacyjna i społeczna. Jak wygląda ona teraz, a jaka być powinna?

                                                                                                                                Transmisja online