20 Lis 2023

Wymiana perspektyw: Spostrzeżenia na temat przeszłości Polski

20 listopada Jan Hagemejer i Marek Peda odbyli spotkanie z badaczami z Instytutu Spraw Pokojowych w Republice Korei, Cho Kum Supem i Yoon Kwan Yongiem. Wizyta badaczy miała na celu wymianę myśli na temat byłego reżimu komunistycznego w Polsce oraz procesu transformacji.

W trakcie dyskusji poruszono wiele istotnych kwestii, skupiając się zwłaszcza na głównych przyczynach kryzysu społecznego w komunistycznej Polsce, przykładach działań antyrządowych podejmowanych przez polskie społeczeństwo oraz charakterystyce klasy rządzącej i słabościach reżimu.

Spotkanie stanowiło świetną okazję do podzielenia się spostrzeżeniami oraz pozyskania wiedzy z perspektywy koreańskiej.