Zeszyty mBank-CASE

Czy odwrót od globalizacji? Wojny handlowe oraz zasady konkurencji w światowym handlu. Implikacje dla UE

Wojna celna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami rozpoczęła się w marcu 2018 roku. Strona amerykańska podniosła cła importowe na aluminium i stal z Chin, które potem zostały rozciągnięte na inne kraje (m.in. Kanada, Meksyk i UE). Wywołało to negatywne kontrreakcje ze strony tych krajów i bilateralne negocjacje z USA. W czerwcu 2018 r. USA, powołując się na Sekcję 301 Trade Act z 1974 roku, podniosły cła do 25% na 818 grup towarowych importowanych z Chin argumentując, że podniesienie ceł było rekcją na wieloletnią kradzież amerykańskiej własności intelektualnej i nieuczciwe praktyki handlowe, wywołujące deficyt bilansu handlowego USA.

Czy ta wojna celna oznacza rozpad wielostronnego systemu handlowego i przejście do relacji dwustronnych? Jakie są możliwości podnoszenia ceł w świetle zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO)? Czy konflikt można rozwiązać za pośrednictwem mechanizmu rozstrzygania sporów WTO? Jakie są konsekwencje wojny celnej dla amerykańskich konsumentów i producentów oraz dla dostawców z innych krajów? Jaki może być poziom ceł wskutek globalnej wojny celnej? Jakie mogą być spadki wielkości handlu i PKB gdyby zrealizował się czarny scenariusz globalnej wojny celnej? Na te  pytania odpowiadają autorzy publikacji:   prof. Jan J. Michałek oraz dr Przemysław Woźniak.

 

Czytaj / Pobierz publikację