30 Maj 2023

Konferencja V4DevCo

25 maja w Clarion Congress Hotel w Bratysławie odbyła się konferencja pt. "Uczestnictwo podmiotów V4 w współpracy rozwojowej UE: perspektywy, możliwości i wyzwania", kończąca projekt V4DevCo. Hybrydowe wydarzenie skupiało uwagę na problemach związanych z niewielkim zaangażowaniem podmiotów pozarządowych V4 w współpracę rozwojową Unii Europejskiej.

W konferencji uczestniczyli eksperci ds. współpracy rozwojowej, decydenci polityczni, przedstawiciele świata nauki i think tanków, przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych oraz opinii publicznej z krajów V4, a także spoza nich. Spotkanie otworzył Daniel Kaba, Sekretarz Wykonawczy w Ambrela - Platformie Organizacji Rozwojowych, która była gospodarzem wydarzenia. Następnie odbyła się prezentacja przewodnika V4DevCo, poproadzona przez Oskara Chmiela, specjalistę nauk społecznych w CASE - Centrum Badań Społecznych i Ekonomicznych. Przewodnik jest głównym rezultatem projektu i zawiera analizę obecnych problemów związanych z udziałem podmiotów pozarządowych V4 w unijnych programach finansowania rozwoju, a także zawiera zalecenia dotyczące sposobów ich przezwyciężenia.

Następnie rozpoczęła się pierwsza dyskusja panelowa na temat "Możliwości i wyzwania wkładu V4 w współpracę rozwojową UE z partnerami afrykańskimi", moderowana przez Isvana Tarrósy'ego, profesora i dyrektora na Uniwersytecie Pécs. Prof. Tarrósy poprosił panelistów o podzielenie się swoimi opiniami na temat współpracy, doświadczeń i dobrych praktyk w tym obszarze.

Druga dyskusja panelowa skupiła się na współpracy rozwojowej UE z Ukrainą i rolą, jaką pełnią tam podmioty pozarządowe V4. Dyskusję moderował Ondřej Horký-Hlucháň, starszy badacz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami współpracy z instytucjami UE, partnerami ukraińskimi oraz partnerami z krajów V4 od początku rosyjskiej inwazji. Dodatkowo dyskutowano, co należy zrobić, aby podmioty państwowe i pozarządowe V4 lepiej wykorzystały narzędzia finansowe UE w celu niesienia pomocy Ukrainie.

Konferencję zakończyły uwagi podsumowujące Agnieszki Kulesy, Wiceprezeski Zarządu w CASE. Zwróciła ona uwagę na zbieżności między głównymi zaleceniami przedstawionymi w Przewodniku V4DevCo a pomysłami panelistów. Podziękowała również partnerom konsorcjum za dobrą współpracę w ramach projektu V4DevCo.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez CASE we współpracy z Ambrela - Platformą Organizacji Rozwojowych.

Konferencja była częścią projektu "V4DevCo - V4 Development Cooperation Trialogue: wzmacnianie synergii, dzielenie się dobrymi praktykami", współfinansowanego przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji za pośrednictwem grantów Visegrad Fund. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną regionalną współpracę w Europie Środkowej.

Pełny program konferencji można znaleźć tutaj: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=7582.

DSC_2701