24 Wrz 2021
Europe, Financial sector, Publikacje zewnętrzne

Ogon machający psem? Przezwyciężanie finansowej dominacji

Idea dominacji finansowej zyskała pewne rozgłos w ostatnich latach jako kolejne ograniczenie dla polityki banku centralnego. W niniejszym artykule przeanalizowano rzeczywistość dominacji finansowej oraz w jaki sposób sektor finansowy może stanowić przeszkodę w koniecznym odwikłaniu wszystkich niestandardowych polityk monetarnych w Europie. Zgodnie z istniejącą literaturą autor dochodzi do wniosku, że sektor finansowy stał się bardziej podatny w wyniku luzowania ilościowego - a pozwolenie, aby sektor finansowy dyktował politykę monetarną, prowadzi jedynie do większej podatności.

Ten artykuł został przygotowany przez Departament Polityki Gospodarczej, Naukowej i Polityki Jakości Życia na prośbę Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) przed dialogiem monetarnym z Prezesem Europejskiego Banku Centralnego, który odbył się 27 września 2021 roku.

 

Czytaj/pobierz artykuł (po ang.) 

 

Artykuł został przygotowany przy realizacji umowy ramowej, w ramach której eksperci wspierają pracę ECON poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.