15 Lip 2022
Europe, Evaluation, Financial sector, Inne

Wojna w Ukrainie: skutki dla Europejskiego Banku Centralnego

Szok ekonomiczny związany z wojną w Ukrainie przyszedł w szczególnie niekorzystnym czasie, gdy szybki wzrost inflacji spowodowany odbudową gospodarki po pandemii i tak pilnie domagał się regulacji. Eurosystem musi działać na rzecz unormowania sytuacji gospodarczej, poprzez podnoszenie stóp procentowych i kurczenie bilansu, co może doprowadzić do braku stabilności finansowej. W związku z tym kluczowe jest opracowanie właściwej strategii i skuteczna komunikacja w zakresie powziętych decyzji.

Niniejszy raport został przygotowany przez Departament Polityki Gospodarczej, Naukowej i Polityki Jakości Życia na prośbę Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) przed dialogiem monetarnym z Prezesem Europejskiego Banku Centralnego, który odbył się 20 czerwca 2022 roku.

 

Czytaj/pobierz raport (ang.)

 

Raport został przygotowany przy realizacji umowy ramowej, w ramach której eksperci wspierają pracę ECON poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.