25 Lut 2022
Europe, Evaluation, Financial sector, Inne

Komunikacja Europejskiego Banku Centralnego wobec postpandemicznych wyzwań

Zdaniem Europejskiego Banku Centralnego komunikacja jest kluczowym narzędziem prowadzenia polityki pieniężnej. Już od momentu swojego powstania EBC poświęcił wiele uwagi mechanizmom przekazywania społeczeństwu informacji na temat podejmowanych decyzji i braniu za nie odpowiedzialności. W niniejszym artykule eksperci analizują i oceniają działalność EBC w tym zakresie w kontekście wyzwań, które obecnie stoją przed bankiem i tych, które czekają go w przyszłości.

Niniejszy artykuł został przygotowany przez Departament Polityki Gospodarczej, Naukowej i Polityki Jakości Życia na prośbę Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) przed dialogiem monetarnym z Prezesem Europejskiego Banku Centralnego, który odbył się 7 lutego 2022 roku.

 

Czytaj/pobierz artykuł (ang.)

 

Artykuł został przygotowany przy realizacji umowy ramowej, w ramach której eksperci wspierają pracę ECON poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.