15 Mar 2023
Europe, Evaluation, Financial sector, Inne, Publikacje zewnętrzne

Przyszłość polityki pieniężnej po roku wojny w Ukrainie

24 lutego 2023 upłynął rok od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jeszcze przed wojną, od 2021 roku, strefa euro była pod presją inflacyjną, przypisywaną czynnikom związanym z dostarczaniem surowców, a przede wszystkim związanemu z pandemią zaburzeniu łańcuchów dostaw. Wojna w Ukrainie zwiększyła presję inflacyjną przez wzrost cen energii i żywności, co następnie wpłynęło na wzrost cen innych produktów i usług. W późniejszej części 2022 roku wyraźniejszy stał się wpływ popytu. Przy ostatnim złagodzeniu cen energii inflacja zasadnicza zaczęła spowalniać, podczas gdy inflacja bazowa wciąż rośła.

Niniejszy raport, sporządzony na zlecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON), składa się z czterech artykułów, w których eksperci analizują bieżącą dynamikę inflacji i jej prognozowany dalszy przebieg. Raport został przygotowany przed dialogiem monetarnym z Prezesem Europejskiego Banku Centralnego, który odbył się 20 marca 2023 roku.

 
 
 
Raport został przygotowany w trakcie realizacji umowy ramowej, w której eksperci wspierają pracę ECON poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów, związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.