Adam Niedziółka

Członek Rady Naukowej CASE

Partner Zarządzający ADN i Prezes Zarządu ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Od września 2022 roku pełni również funkcję Pełnomocnika Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. Funduszy Europejskich, a od października tego samego roku jest także członkiem komitetów monitorujących programy Funduszy Europejskich dla nowoczesnej gospodarki oraz dla rozwoju społecznego przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. W roku 2021 Adam Niedziółka został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu ds. Podatków w kadencji 2021-2025 w ramach Krajowej Izby Gospodarczej. Wraz z zespołem w czasie ostatnich 15 lat od podstaw zbudował ADN Akademię, która jest największą firmą szkoleniową w Polsce i laureatką wielu prestiżowych nagród. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji skomplikowanych projektów w relacji business to business. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, uczestniczył w studiach podyplomowych prawa podatkowego SGH oraz programie MBA US we współpracy z Manchester Metropolitan University.