Financial sector, Publikacje zewnętrzne

COVID-19 i polityka gospodarcza w stronę „nowej normalności”: czy po kryzysie powstanie ogniwo monetarno-fiskalne?

Bieżący rozwój systuacji gospodarczej związany z pandemią COVID-19 opiera się na silnie komplementarnej polityce fiskalnej i pieniężnej. Nie jest to jednak rezultatem tworzenia się ogniwa monetarno-fiskalnego, które mogłoby zagrozić niezależności Europejskiego Banku Centralnego; polityki są kształtowene w odpowiedzi na kryzys związany z pandemią. W związku z tym EBC, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zachowuje niezależność poprzez stosowanie niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej, służących przede wszystkim ustabilizowaniu cen.

 

Czytaj/pobierz raport (ang.)

 

Raport został przygotowany przy realizacji umowy ramowej, w ramach której eksperci wspierają pracę Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON) poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.