Publikacje zewnętrzne

Makroekonomiczna polityka USA wobec pandemii COVID-19: skutki uboczne dla strefy euro

W Stanach Zjednoczonych odpowiedzią na szok gospodarczy związany z pandemią COVID-19 były silne bodźce fiskalne wprowadzone w życie w 2020 i 2021 roku. Równocześnie nowe cele inflacyjne Rezerwy Federalnej są weryfikowane przez obserwowany w ostatnich miesiącach silny wzrost inflacji. Ze względu na światowe znaczenie gospodarki amerykańskiej i jej silne powiązania z krajami strefy euro możliwe jest wystąpienie w tym regionie znaczących skutków ubocznych amerykańskiej polityki gospodarczej.
 
Niniejszy raport, sporządzony na zlecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON), składa się z pięciu artykułów, w których eksperci omawiają transatlantyckie skutki uboczne polityki gospodarczej oraz ich znaczenie dla bieżącej sytuacji. Raport został przygotowany przed dialogiem monetarnym z Prezesem Europejskiego Banku Centralnego, który odbył się 21 czerwca 2021 roku.
 
 
 
 
Raport został przygotowany przy realizacji umowy ramowej, w ramach której eksperci wspierają pracę ECON poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.