15 Cze 2023
Evaluation, Financial sector, Global/Multiregional, Inne, Publikacje zewnętrzne

Wpływ wysokiej inflacji i zacieśniania polityki pieniężnej na gospodarkę realną

Wysoka inflacja na wiele różnych sposobów negatywnie wpływa na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, między innymi poprzez zmniejszanie wartości płacy realnej i pogłębianie nierówności. Konsekwentnie rosnące ceny pożyczek i mniejszy przepływ kapitału do gospodarki realnej w naturalny sposób ograniczają popyt. Ograniczenie wpływ na działalności gospodarczej i rozwoju to zwykłe efekty zacieśniania polityki pieniężnej, niemniej jednak należy je ściśle kontrolować.

Niniejszy raport, sporządzony na zlecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON), składa się z czterech artykułów, w których eksperci omawiają wpływ wysokiej inflacji i zacieśniania polityki pieniężnej na gospodarkę realną. Został on przygotowany przed dialogiem monetarnym z Prezesem Europejskiego Banku Centralnego, który odbył się 5 czerwca 2023 roku.
 
 
 
 
Raport został przygotowany przy realizacji umowy ramowej, w ramach której eksperci wspierają pracę ECON poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.