15 Lis 2022
Evaluation, Financial sector, Global/Multiregional, Publikacje zewnętrzne

Zarządzanie globalnymi skutkami ubocznymi polityki pieniężnej,

Presja inflacyjna spowodowała zacieśnianie polityki pieniężnej, które zaszło równolegle w krajach całego świata. Dodatkowo szybki wzrost wartości dolara stanowi kolejne wyzwanie dla decydentów. Niniejszy artykuł ma na celu zidentyfikowanie kanałów, poprzez które skutki zacieśniania polityki pieniężniej w Stanach Zjednoczonych rozlewają się na inne kraje, ze szczególnym uwzględnieniem krajów strefy euro. Analizowane są również ryzyka związane z brakiem koordynacji przy zacieśnianiu polityki pieniężnej, wraz z możliwymi sposobami zapobiegania im dzięki ogólnoświatowej współpracy.

 
 
 
Artykuł został przygotowany przy realizacji umowy ramowej, w ramach której eksperci wspierają pracę Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON) poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.