31 Paź 2023
Financial sector, Global/Multiregional, Trade, economic integration and globalization

Promocja książki Simona Commandera i Saula Estrina pt. "The Connections World"

CASE zaprasza serdecznie na wyjątkowe wydarzenie. Pasjonująca rozmowa profesora Marka Dąbrowskiego z autorem książki "Connections World" Simonem Commanderem. Wydarzenie odbędzie się 31 października o godzinie 14.00 w trybie hybrydowym. Spotkanie w języku angielskim. Zapraszamy do rejestracji.

 

cover 

Wydarzenie online i stacjonarne

 

Data: wtorek, 31 października 2023, godz. 14.00 

MiejsceZOOM & siedziba CASE w Warszawie, ul. Zamenhofa 5/1b 

Rejestracja: 

Wydarzenie promujące książkę Simona Commandera i Saula Estrina zatytułowaną "The Connections World" („Świat Połączeń”). Rzuca ona światło na problemy współczesnej Azji, gdzie silne powiązania między biznesem a polityką mogą potencjalnie powodować problemy, a także hamować postęp w XXI wieku.

Książkę zaprezentuje sam autor, Simon Commander, partner zarządzający Altura Partners i wykładowca wizytujący na Wydziale Ekonomii IE Business School w Madrycie, członek Rady Naukowej CASE. Dyskusję poprowadzi Prof. Marek Dąbrowski, stały pracownik naukowy w Bruegel, współzałożyciel i Fellow CASE oraz wykładowca wizytujący na Central European University w Wiedniu.

Agenda

14.00 – 14.30 Prezentacja książki Simona Commandera

14.30 – 15.15 Dyskusja

15:15 – 15:30 Sesja Q&A z Simonem Commanderem

Spotkanie odbędzie się w siedzibie CASE oraz na platformie Zoom. Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu i zadać pytania autorowi, prosimy o rejestrację.

O książce

Książka „The Connections World” Simona Commandera i Saula Estrina rzuca nowe spojrzenie na sukces Azji, zagłębiając się w złożoną sieć połączeń między różnymi firmami oraz między firmami a rządami. Autorzy, opierając się na nowym materiale empirycznym i danych historycznych, twierdzą, że choć świat połączeń odegrał kluczową rolę w osiągnięciach gospodarczych Azji, stanowi także poważne wyzwanie dla przyszłości. Książka, chwalona przez uczonych i ekspertów, pokazuje mocne strony polityki i sieci biznesowych Azji w promowaniu rozwoju i dobrobytu, podkreślając jednocześnie wady takiego stanu rzeczy. Krytycznie analizuje zakorzenione głęboko sieci grup biznesowych, wpływowych rodzin i rządów Azji, które w znaczny sposób przyczyniły się do jej sukcesów gospodarczych, rekompensując słabe instytucje. Jednakże, gdy wiele azjatyckich gospodarek przechodzi na rozwój oparty na innowacjach, sieci te mogą utrudnić postęp, hamując konkurencję i kreatywność.

Książka stanowi obowiązkową lekturę dla badaczy i decydentów zainteresowanych zrównoważonym wzrostem gospodarczym w Azji, a także poza nią. Daje wyważone spojrzenie na azjatycki model, podkreślając złożoność więzi rodzinnych, zaufania oraz płynnych relacji między państwem a sektorem prywatnym, kwestionując tradycyjne oceny 'kapitalizmu kumoterstwa'. W czasach, gdy konkurencja między liberalnym a politycznym kapitalizmem się zaostrza, książka dostarcza cennych spostrzeżeń na temat przyszłej trajektorii azjatyckich gospodarek, zwłaszcza w obliczu wyzwań XXI wieku.