Zmiany w Zarządzie CASE

Wraz z zakończeniem 20 września swojej drugiej kadencji jako Wiceprezes CASE, Maciej Sobolewski postanowił skupić się wyłącznie na pracach badawczych oraz pisaniu pracy habilitacyjnej.


Maciej Sobolewski rozpoczął swoją przygodę z CASE jeszcze jako student Uniwersytetu Warszawskiego w latach 90., kiedy to pracował w charakterze asystenta nad projektami zajmującymi się transformacją polskiej gospodarki. W trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, które ukończył w 2005 roku, pracował w CASE jako starszy ekonomista. Brał udział w wielu projektach, głównie dotyczących polskiego rynku pracy w okresie transformacji, a także zdolności młodzieży do adaptacji w nowych warunkach rynkowych. Maciej opuścił CASE na krótki okres czasu, podczas którego wykładał ekonomię na WNE UW i doradzał polskiej firmie telekomunikacyjnej Orange Labs. Do CASE powrócił w 2011 roku aby objąć pozycję Wiceprezesa Zarządu CASE, którą to funkcję pełnił przez 3 lata.


Pragniemy podziękować dr Sobolewskiemu za jego dotychczasowe wysiłki na rzecz CASE, jednocześnie licząc na owocną współpracę w przyszłości – od 1 października Maciej będzie nadal wspomagał CASE pracując jako ekspert oraz lider projektów.
 


Jednocześnie dr Christopher A. Hartwell pozostaje Prezesem Zarządu CASE, a dr Izabela Styczyńska nadal pełniła będzie funkcję Wiceprezesa.


Życzymy Maciejowi powodzenia w pisaniu pracy habilitacyjnej, a Christopherowi i Izie - satysfakcji z pracy w Fundacji oraz wielu sukcesów!

Ewa Balcerowicz
Przewodnicząca Rady CASE