ZAPROSZENIE na warsztaty online projektu RECEIPT

 

CASE organizuje dwa warsztaty online na temat ekonomicznych skutków ekstremalnych warunków pogodowych dla sektora produkcyjnego w Europie i na świecie. Pierwsze warsztaty (dot. branży elektronicznej) odbędą się 26 marca 2020 r. w godz. 10-12. Drugie warsztaty (dot. branży tekstylnej) odbędą się 26 marca w godz. 13-15.

Warsztaty będą doskonałą okazją dla zaproszonych menedżerów, ekspertów i przedstawicieli firm z różnych krajów europejskich do wymiany doświadczeń. Uczestnicy zdobędą unikalną wiedzę, która pomoże ich biznesowi lepiej przygotować się na zmiany klimatyczne, a ich firma będzie miała realną szansę wpłynięcia na decydentów unijnych - wyniki projektu zostaną przedstawione przedstawicielom UE.

We wzajemnie powiązanym świecie gospodarka Europy jest coraz bardziej dotknięta efektami zmian klimatycznych (huragany, susze, powodzie), które występują poza jej granicami. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. następujące kwestie: jakie są społeczno-gospodarcze skutki zmian klimatycznych dla przedsiębiorstw europejskich, jakie są nadchodzące tendencje w sektorze produkcyjnym, w jaki sposób należałoby zmodyfikować łańcuch wartości, aby utrzymać konkurencyjność sektora produkcyjnego na poziomie regionalnym i międzynarodowym.

Warsztaty są częścią projektu badawczego RECEIPT - REmote Climate Effects and their Impact on European sustainability, Policy and Trade, finansowanego z unijnego programu Horyzont 2020.

Jeśli są Państwo zainteresowani warsztatami, prosimy o przesłanie odpowiedzi do naszego Kierownika Projektu, Dr Stanislava Bieliei na adres stanislav.bieliei@case-research.eu.