27 Sie 2021

Z żalem żegnamy Krzysztofa Chmielewskiego

Krzysztof Chmielewski (1950-2021) był jednym z założycieli fundacji CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych we wrześniu 1991 r., aktywnym w dyskusjach o koncepcji naszego Centrum oraz w procesie jego rejestracji. Zapamiętamy Go jako zaangażowanego i dynamicznego wiceprezesa zarządu w pierwszych czterech latach funkcjonowania CASE (1991-95), które miały zasadnicze znaczenie dla rozwoju fundacji. W tej roli pomogły mu jego zainteresowania i specjalizacja zawodowa: zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwami, teoria organizacji zarządzania oraz zarządzanie finansami i kontroling.

Krzysztof był absolwentem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1974). Pracę doktorską obronił na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1980).