Europe, innowacje, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, przedsięwzięcia innowacyjne

Wystąpienie prof. Anny Wziątek-Kubiak nt. barier innowacyjności polskich firm

CASE ma przyjemność zaprosić na wystąpienie prof. Anny Wziątek-Kubiak w ramach seminarium „W kierunku Innowacyjnych przedsiębiorstw i konkurencyjnej gospodarki” organizowanym przez PARP 1 lutego 2011r. w Warszawie.

W ramach Sesji I. „Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw”, prof. Anna Wziątek-Kubiak wygłosi prezentację „Bariery innowacyjności polskich firm” oraz weźmie udział w dyskusji. Prezentacja będzie oparta na wynikach badań uzyskanych w ramach europejskiego projektu badawczego MICRO-DYN, w którym CASE uczestniczył w latach 2006-2010.

Więcej informacji o seminarium na stronie PARP.

Więcej informacji o projekcie na stronie CASE.