06 Lip 2022

Wyrównanie szans mniej rozwiniętych regionów Armenii dzięki realizacji projektów rozwojowych

Z uwagi na dość scentralizowany system i podporządkowaną hierarchicznie administrację władza centralna w Armenii zarządza większością środków unijnych i międzynarodowych. Korzystając z doświadczenia nabytego w okresie transformacji oraz z wiedzy z 30 lat badań naukowych, eksperci z CASE we współpracy z lokalnym partnerem Economic Development and Research Center (EDRC) opracowali kurs dla przedstawicieli samorządu lokalnego Armenii w ramach projektu "Wyrównanie szans mniej rozwiniętych regionów Armenii dzięki realizacji projektów rozwojowych".

W trakcie kursu przedstawiono doświadczenie, wiedzę oraz konkretne rozwiązania zastosowane w czasie przeprowadzania reform w Polsce, omawiając możliwości wykorzystania polskich doświadczeń na gruncie ormiańskim. Projekt był skierowany do przedstawicieli władz lokalnych, wziełi w nim udział przedstawiciele 10 samorządów Armenii.

Projekt składał się z następnych działań:

  1. Opracowanie kursu dla przedstawicieli gmin w Armenii;
  2. Przygotowanie techniczne i realizacja kursu dla przedstawicieli gmin w Armenii;
  3. Tutoring dla uczestników projektu.

Główne cele projektu:

  1. Zwiększenie wiedzy przedstawicieli władz lokalnych Armenii (do 30 osób) na temat doświadczenia polskich samorządów w pozyskiwaniu funduszy oraz realizacji projektów rozwojowych;
  2. Zwiększenie wiedzy przedstawicieli władz lokalnych Armenii (do 30 osób) dotyczącej wnioskowania o fundusze i realizacji projektów rozwojowych, w tym z funduszy zagranicznych;
  3. Zwiększenie umiejętności przedstawicieli władz lokalnych (do 30 osób) w odniesieniu do pisania wniosków grantowych oraz zarządzania projektami.

Poniżej znajdują się materiały projektowe w językach angielskim i ormiańskim.

Materiały dla samorządów Armenii na temat realizacji i zarządzania projektów rozwojowych są dostępne na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz CASE i EDRC. Utwór powstał w ramach projektu „Wyrównanie szans mniej rozwiniętych regionów Armenii dzięki realizacji projektów rozwojowych”, realizowanego przez CASE i EDRC przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o projekcie „Wyrównanie szans mniej rozwiniętych regionów Armenii dzięki realizacji projektów rozwojowych”. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl.

 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji, nr umowy RITA-2021-S-03.

 

Pobierz materiały:

Վեբինար 1. Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հասանելի ֆինանսավորում և ծրագրեր (եվրոպական և միջազգային)

 

Pobierz

 

Webinar 1. Funds and programmes (European and international) available to local governments in Armenia as part of development projects (CASE - leader, EDRC - partner)

 

 

Pobierz

 

Վեբինար 2. Տեղեկատվության աղբյուրներ եւ տվյալների շտեմարաններ

 

Pobierz

 

 Webinar 2. Information sources and databases.

 

Pobierz 

 

Վեբինար 3. Հաջողակ առաջարկի պատրաստման փուլերը

 

Pobierz

 

Webinar 3. Preparation stages of a successful offer.

 

Pobierz

 

Վեբինար 4. Ծրագրի կառավարում. մեթոդները և մոտեցումները

 

Pobierz

 

Webinar 4. Methods and approaches towards project management.

 

Pobierz

 

 Վեբինար 5. Նախագծի իրականացում և հաշվետվողականություն

 

Pobierz

 

Webinar 5. Project implementation and reporting (CASE - leader, EDRC - Quality Assurance)

 

Pobierz

 

Վեբինար 6. Միջազգային և տեղական գործընկերների հետ համագործակցություն

 

Pobierz

 

Webinar 6. Strengthening cooperation with international partners and local stakeholders.

 

Pobierz

 

Գործողություն 3. Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար եվրոպական և միջազգային ֆինանսական ռեսուրսների ճանապարհային քարտեզ

 

Pobierz 

 

Activity 3. Roadmap on European and international funds for local authorities in Armenia

 

Pobierz