Europe, Labor market, social policy and social services, polityka społeczna, ubóstwo

Wykluczenie społeczne nowym zagrożeniem w Polsce - wywiad prof. Golinowskiej

W wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia  prof. Stanisława Golinowska - Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji CASE - podkreśla, że  w dzisiejszym świecie ważne jest nie tylko zaspokajanie podstawowych potrzeb, ale także dbanie o dobra istotne dla rozwoju  - czyli  jakość pożywienia, jakość nauki czy rozwój zainteresowań, Komentując raport nt. ubóstwa w Polsce, prof. Golinowska zaznaczyła, że obecnie świat stawia na kreatywność i innowacyjność.

Podczas gdy liczba ludzi znajdujących się w sytuacji ubóstwa materialnego w Polsce zmniejsza się, rośnie nowe zagrożenie jakim jest ubóstwo relatywne i wykluczenie społeczne – mówi prof. Golinowska i zwraca uwagę na fakt, że w Polsce ten proces dotyczy głównie dzieci i młodych ludzi, co niekorzystnie wyróżnia nas na tle innych krajów Unii Europejskiej . ”…ci ludzie nie mają środków, późno wchodzą na ten rynek pracy, mają duże trudności, w związku z tym opóźniają ten okres zakładania rodziny, mają mniej dzieci. I to jest największy problem, który także pokazują statystyki europejskie”. Zdaniem prof. Golinowskiej z biedą w Polsce trzeba walczyć w dłuższym okresie i według ustalonej wcześniej strategii – priorytetem powinny być „polityka dobrych szans, dobrej edukacji dla młodych ludzi, dobrej pracy dla młodych ludzi zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz dobrej infrastruktury, która pozwala godzić obowiązki rodzinne z obowiązkami zawodowymi”.

Więcej na stronie  : http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/315942