Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Trade, economic integration and globalization, WTO

Warsztaty dla dziennikarzy w ramach projektu “Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO”

Dnia 8 października eksperci pracujący nad projektem “Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO” poprowadzili w Mińsku warsztaty dla dziennikarzy. Z ramienia CASE występowała jedna z CASE Fellows- Irina Tochitskaya, która jest koordynatorką naukową projektu oraz autorką publikacji „Członkostwo Białorusi w WTO: wpływ na przedsiębiorstwa krajowe”. Udział w debacie wzięły również Irina V. Kolesnikova z IPM, z którym CASE współpracuje przy realizacji projektu, Georgeta Mincu, Veronika Movchan, Elena Leontyeva i Olga Ponizova.


Paneliści dyskutowali na temat wpływu przystąpienia do WTO na rozwój gospodarczy nowych państw członkowskich, ze szczególnym naciskiem na gospodarki Ukrainy, Mołdawii i Rosji. Ponadto, debatowano nad społecznymi konsekwencjami przystąpienia do WTO, koncentrując się zwłaszcza wpływie wywieranym na gospodarstwa domowe.


Celem projektu jest wspomaganie budowy silnego, opartego na równości białoruskiego społeczeństwa poprzez wspieranie podmiotów niepaństwowych i przedsiębiorstw, oraz promowanie udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji i kształtowania polityki, a także ich zaagnażowania w proces demokratyzacji. Warsztaty były jednym z dziewięciu działań podejmowanych w ramach projektu.


Więcej informacji o projekcie i powiązanych publikacjach dostępnych jest na stronie projektu.