Europe, Post-communist transition and development issues, prywatyzacja, Raporty CASE, reformy gospodarcze, sektor prywatny

Uwarunkowania wzrostu sektora prywatnego w Polsce

Streszczenie

Niniejsza publikacja powstała w trakcie realizacji tematu badawczego „Wspieranie wzrostu sektora prywatnego” (Enhancing Private Sector Growth) wchodzącego w skład projektu pt. „Wspieranie wzrostu poprzez konsolidację reform” (Sustaining Growth through Reform Consolidation), realizowanego w latach 1997–1999 przez Fundację CASE pod kierunkiem prof. A. Wojtyny.