Global/Multiregional, Macroeconomics and macroeconomic policy

Strategie wyjścia ze spirali długu publicznego – dla regionu i w skali globalnej

Długi publiczne narastają bardzo szybko. Przykładem Irlandia, która niewielu lat potrzebowała, aby dług skoczył z 30 do ponad 100% PKB. Natomiast likwidacja długów trwa latami, a nawet dziesiątkami lat. Świadczy o tym historia wychodzenia z zadłużenia krajów po II wojnie światowej i to mimo ich szybkiego wzrostu gospodarczego. Dzisiaj zaś mamy największy poziom zadłużenia krajów wysoko rozwiniętych w czasach pokojowych. Jak się uporać z dzisiejszą lawiną długów, zwłaszcza pod presją rynków finansowych? Jak długo będziemy wychodzić z zadłużenia? Jakie powinno być tempo dostosowań zmian fiskalnych? O problemach fiskalnych w czasach malejącego popytu i obaw o wysokość długu publicznego dyskutowali goście 118 seminarium BRE-CASE. Seminarium odbyło się w Warszawie, w styczniu 2012 r. Wykład wygłosił specjalny gość seminarium Carlo Cottarelli, dyrektor Departamentu Fiskalnego MFW.

Sytuację finansów publicznych rozważano w kontekście procesu starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie wzrostu wydatków na ochronę zdrowia i zabezpieczenie emerytalne, akcentując konieczność wprowadzenia reform w tych obszarach.
Istotnym aspektem poruszonym na spotkaniu było również zadłużenie sektora prywatnego, które według prognoz może stać się wyraźne przy ewentualnych przyszłych kryzysach finansowych.