Europe, gospodarka niskoemisyjna, Infrastructure, energy and climate change, Polska, polska gospodarka, rynek energii

Scenariusze energetyczne dla Polski

W Europie toczy się ważna debata na temat przyszłości energetycznej i tego, skąd będziemy pozyskiwać energię w przyszłości. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tym bardziej, że w UE nadal brakuje wspólnej strategii energetycznej. Zostały jednak stworzone ramy, których zadaniem jest przyspieszyć proces transformacji energetycznej w kierunku niskoemisyjnej gospodarki i odnawialnych źródeł energii. Na tym tle sytuacja Polski jest szczególnie złożona, z uwagi na uzależnienie polskiego sektora energetycznego od węgla oraz ogromne inwestycje jakich wymagać będzie obniżenie jego udziału w krajowym "energy-mix".  W nowej serii seminariów poświęconych energetyce, CASE stara się stworzyć miejsce na debatę nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi możliwych scenariuszy energetycznych dla Polski. W pierwszym seminarium z tej serii, które odbyło się 8 marca w CASE udział wzięli: dr Michał Wilczyński oraz dr. Andrzej Kassenberg.

 

„Naszym narodowym interesem jest niezwłoczne wejście na drogę zmiany modelu gospodarki energią w kierunku wyznaczonym przez Energy Road Map 2050”, powiedział Michał Wilczyński podczas seminarium „Scenariusze Energetyczne dla Polski”. Dr Wilczyński podkreślił, że zasoby surowców, na których dotychczas opierała się nasza gospodarka energetyczna kurczą się i już w 2035 r. import znacznie przegoni wydobycie krajowe. Istotne jest zatem pytanie czy Polska powinna kontynuować aktualną politykę węglową. W swoim wystąpieniu ekspert podkreślił także negatywny wpływ eksploatacji górniczej i spalania węgla kamiennego na środowisko oraz na zdrowie człowieka. Spalanie węgla, wyjaśnił dr Wilczyński, oznacza nie tylko emisję dwutlenku węgla do atmosfery ale także silnie toksycznych metali ciężkich.

Również dr Andrzej Kassenberg przekonywał o potrzebie niskoemisyjnej gospodarki, opartej na różnorodnych i czystych źródłach energii. „Zielona transformacja” jest procesem silnie powiązanym ze wzrostem gospodarczym kraju jednak wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, przekonywał dr Kassenberg, dbałość o zdrowie, a co za tym idzie i redukcja emisji, po prostu zaczną się opłacać. Za przejściem w kierunku niskoemisyjnej gospodarki muszą stać: poprawa innowacyjności, zmiany instytucjonalne oraz dostosowanie rynku pracy, a w tych kwestiach Polska ma wiele do zrobienia. Jednak, jak zauważył dr Kassenberg, nie wszystkie wady polskiego systemu działają na naszą niekorzyść. Przestarzały system technologiczny, który i tak należy modernizować, może być swego rodzaju szansą i impulsem do obrania kierunku na wzór Danii czy Niemiec.

Obydwaj eksperci podkreślili konieczność stworzenia w Polsce centrum studiów i analiz, a także zarysowania jasnej i klarownej wizji polityki energetycznej kraju. Polityka ta powinna być wypracowana wspólnie z grupami interesariuszy, a osiągnięty konsensus powinien być wynikiem szerokiej debaty na forum publicznym.

W dyskusji wzięli udział m.in. prof. Maciej Nowicki, prof. Andrzej Strupczewski, Stanisław Poręba, Maciej Bando, dyskusje poprowadził dr Andrzej Cylwik

 

Zobacz także artykuł w Gazecie Prawnej.