Europe, Financial sector, Global/Multiregional, Macroeconomics and macroeconomic policy

Rola banków centralnych w zarządzaniu kryzysem finansowym

Czy powinna nastąpić zmiana celów banków centralnych w prowadzeniu polityki pieniężnej? Czy powinny przeciwdziałać powstawaniu bąbli spekulacyjnych na rynkach aktywów? Oraz na czym ma polegać strategia wyjścia? Dyskusje i próby odpowiedzi na te i wiele innych pytań podsumowuje numer 111 zeszytów BRE-CASE poświęcony strategiom banków centralnych w zarządzaniu kryzysem finansowym.

Przeczytaj cały zeszyt BRE Bank-CASE nr.111 "Banki centralne w zarządzaniu kryzysem finansowym - Strategie wyjścia" autorstwa Piotra Ciżkowicza, Andrzeja Rzońcy i Dobiesława Tymoczko.