emerytury, Europe, Global/Multiregional, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, reforma emerytalna, System emerytalny, zabezpieczenie emerytalne

Reformy emerytalne w Polsce i na świecie widziane z Paryża (113 seminarium BRE-CASE, 24.03.2011)

Częściowe odwrócenie reformy emerytalnej (z 1999 r. – przyp. tłum.) będzie się wiązać z kosztami dla Polski w postaci mniejszego rozłożenia ryzyka oraz spowolnienia rozwoju rynku kapitałowego (włącznie z cenami realizowanymi w przyszłych prywatyzacjach).  Podważy także zaufanie społeczeństwa do systemu, w sytuacji gdy OFE właśnie zaczęły wypłacać  pierwsze emerytury – stwierdził Peter Jarrett (cv), kierownik Wydziału Studiów Krajowych Departamentu Ekonomicznego OECD, przedstawiając system emerytalny w Polsce na tle systemów w innych krajach na 113 seminarium BRE Bank – CASE.
Inny wniosek, który wynika z analiz OECD mówi, że „próba rozwiązywania problemu niezrównoważenia finansów publicznych poprzez radykalne ograniczenie II filaru systemu (emerytalnego – przyp. tłum.) ma oczywiste koszty w postaci ubóstwa przyszłych starszych emerytów, których dochody ostro spadną w porównaniu z dochodami Polaków w wieku produkcyjnym”.

O ryzykownych zmianach forsowanych przez polski rząd oraz o koniecznych zmianach w systemie emerytalnym dyskutowali 24 marca goście 113 seminarium BRE-CASE. Wstępem do dyskusji była prezentacja specjalnego gościa seminarium Petera Jarretta z OECD (Prezentacja). Tekst wystąpienia P. Jarretta oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE Bank-CASE nr 113.

Retransmisja obrad seminarium pod adresem:
http://bankier.tv/113-sesja-bre-case-8764.html