efektywność przedsiębiorstw, Europe, funkcjonowanie przedsiębiorstw, kondycja finansowa przedsiębiorstw, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwa państwowe, przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zeszyty mBank-CASE

Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005)

Streszczenie

Tematem 89. seminarium BRE-CASE była dyskusja zatytułowana „Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce – Główne trendy zmian, ewolucja znaczenia gospodarczego i efektywnościw latach 1999–2005”, oparta na prezentacji książki „Zmiany w przedsiębiorstwach państwowych. Własność, restrukturyzacja, efektywność”, opublikowanej przez CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w marcu 2007 r.