Global/Multiregional

Profesor Lucjan T. Orłowski, Członek Rady Naukowej CASE, otrzymuje tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przyznano Członkowi Rady Naukowej CASE, profesorowi Lucjanowi T. Orłowskiemu, godności doktora honoris causa. Profesor, wybitny ekonomista polskiego pochodzenia, jest wykładowcą ekonomii i finansów międzynarodowych oraz kierownikiem Katedry Ekonomii i Finansów w Sacred Heart University w Fairfield w Connecticut, USA.

W uzasadnieniu swojej decyzji władze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podkreśliły, iż "społeczność akademicka (...) jest zaszczycona przyznając to honorowe wyróżnienie osobie o tak znakomitym dorobku naukowym, ogromnych osiągnięciach w dziedzinie popularyzacji zagadnień ekonomicznych, zaangażowanej w kształcenie kolejnych pokoleń ekonomistów, niezwykle aktywnej na rzecz praktyki gospodarczej i pielęgnującej współpracę z krajem ojczystym na gruncie naukowymi, doradczym i eksperckim".

Uroczystość wręczenia doktoratu będzie miała miejsce 6 marca 2014 we Wrocławiu, podczas Święta Uczelni.

Zachęcamy również do przeczytania archiwalnego wywiadu z profesorem, przeprowadzonego podczas jego wizyty naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim w 2012 roku.